lv   en 
par kal?ju Damaskas na�i na�u galerija kalumi citas lietas fotoalbums saites partneri kontakti

Par kal?ja lapu


Šai lapai vair?k ir informat?vs raksturs. Inform?cija lap? var b?t nepatiesa vai novecojusi.

 

 

Šaj? m?jas lap? J?s variet apl?kot na�us, kuri tiek izgatavoti no da�?diem augstas klases ner?s?još?s damaskas un instrument?liem t?raudiem. Na�u apdarei, atkar?b? no izstr?d?t? dizaina, tiek izmantoti da�?di ekskluz?vi un eksotiski materi?li.

 

Damaskas na�us vairs nevar pas?t?t, par cik meistars, kas tos tais?ja, vairs ar kalšanu nenodarbojas.

 

Toties var pas?t?t izbraukuma kalšanu un vai atbraukt pie kal?ja Gata P?pkal?ja uz Salacgr?vas novadu.

Vair?k lasi www.smede.lv