lv   en 
par kal?ju Damaskas na�i na�u galerija kalumi citas lietas fotoalbums saites partneri kontakti

l??u ilk?i

L??u ilk?i (amuleti)


l??u nagi

L??u nagi (amuleti)


austa josta

x

Austa  Krustpils josta


Kriju trauki

x


antikvari?ts

m?la trauks (Vidzeme)

 

kr?juma pods (Latgale)

 

agr?s ripas keramikas pods (10.-12. g.s.)

 

p?tas liepu l?ku v?zas (v?riešu)

 

p?tas liepu l?ku v?zas (sieviešu)

 

p?tas liepu l?ku v?zas (b?rnu)

 

p?tas b?rza t?šu v?zas

 

platasmens b?rdas formas dzelzs cirvis

 

platasmens b?rdas formas dzelzs cirvis

 

platasmens b?rdas formas dzelzs cirvis

 

platasmens b?rdas formas dzelzs cirvis

 

akmens kaplis

 

dzelzs kaplis 

 

akmens cirvis 

 

dzelzs zivju �eb?rklis

 

š?i?amdzel�i 

 

dzelzs šaurasmens cirvis

 


Kokgrebumi

Miniat?rs kar?lijas b?rza kausi?š (skandin?vu kukša)

 

B?rza m?zera kausi?š (skandin?vu kukša) (p?rdots)

 


Kokles


B?rza t?�u pinumi