lv   en 
par kal?ju Damaskas nai nau galerija kalumi citas lietas fotoalbums saites partneri kontakti

Par kal?ja lapu


Šai lapai vair?k ir informat?vs raksturs. Inform?cija lap? var b?t nepatiesa vai novecojusi.

 

 

Šaj? m?jas lap? J?s variet apl?kot naus, kuri tiek izgatavoti no da?diem augstas klases ner?s?još?s damaskas un instrument?liem t?raudiem. Nau apdarei, atkar?b? no izstr?d?t? dizaina, tiek izmantoti da?di ekskluz?vi un eksotiski materi?li.

 

Damaskas naus vairs nevar pas?t?t, par cik meistars, kas tos tais?ja, vairs ar kalšanu nenodarbojas.

 

Toties var pas?t?t izbraukuma kalšanu un vai atbraukt pie kal?ja Gata P?pkal?ja uz Salacgr?vas novadu.

Vair?k lasi www.smede.lv